<< กองเรือฟริเกตที่ 2
หน้าแรก
ตราประจำเรือ
ข้อมูลเรือ
กำลังพล

ข้อมูลทั่วไป

ผู้สร้าง อู่จงหัว เมืองเซียงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน(สปจ.)
วางกระดูกงูเมื่อ  พ.ศ.2534
ทำพิธีปล่อยลงน้ำเมื่อ พ.ศ.  2536
ขึ้นระวางประจำการเมื่อ 28 กันยายน 2538
เป็นเรือประเภท เรือฟริเกต ประเภทเดียวกับ ร.ล.นเรศวร
สังกัด หมวดเรือที่  3  กองเรือฟริเกตที่ 2  
ตัวเรือสร้างด้วย เหล็ก High Tension Steel
ความเร็วสูงสุด มากกว่า 32 นอต
ความเร็วมัธยัสถ์ 18 นอต
รัศมีทำการ 4,000 ไมล์ ที่ความเร็วมัธยัสถ์ 18 นอต

ตัวเรือ

ระวางขับน้ำปกติ     2,800          ตัน
ระวางขับน้ำเต็มที่    2,984.97   ตัน
ความยาวตลอดลำ    120.50      เมตร
ความยาวที่แนวน้ำ   112.50      เมตร
ความกว้างมากที่สุด  13.70        เมตร
ความกว้างที่แนวน้ำ  12.98       เมตร
กินน้ำลึกเฉลี่ย 3.783 เมตร       ( หัวเรือ 3.4 เมตร,ท้ายเรือ 3.9 เมตร )
กินน้ำลึกสูงสุดประมาณ         6        เมตร

ระบบอาวุธ

ปืน 127 มม.
อาวุธปล่อยนำวิถี พื้น - สู่ - พื้น
ตอร์ปิโดปราบเรือดำน้ำ
ปืน 37 มม.
แท่นยิงเป้าลวง

ระบบตรวจจับ

เรดาร์ตรวจการอากาศ
 เรดาร์ตรวจการณพื้นน้ำ
เรดาร์เดินเรือ
เรดาร์ควบคุมการยิง ปืน 127 มม.
เรดาร์ควบคุมการยิงปืน 37 มม.
โซนาร์

ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์
ESM 
NOISE     JAMMER 
PASSIVE  JAMMER  
ระบบขับเคลื่อน
เครื่องจักรดีเซล
ชนิด 20 V แบบ 1163 TB 83 จำนวน 2 เครื่อง บริษัทผู้สร้าง MTU เยอรมัน
แรงม้า สูงสุด 5,520 KW เมื่อความเร็วรอบ 1,200 รอบ/นาที
ปกติ 4,990 kW เมื่อความเร็วรอบ 1,160 รอบ/นาที
จำนวนสูบ 20 สูบ 4 จังหวะ เส้นผ่าศูนย์กลางสูบ 230 มม.
เครื่องจักรใหญ่กังหันแก๊ส
ชนิด LM 2500 แบบ 7LM 2500-SA-MLG-02 จำนวน 2 เครื่อง
บริษัทผู้สร้าง GENERAL ELECTRIC สหรัฐอเมริกาแรงม้าเพลาสูงสุด 20,220 KW ที่ 3,600 รอบ/นาที