ทำงานทำจริงเจ้า จงทำ, ระหว่างเล่นควรจำ เล่นแท้, หนทางเช่นนี้นำ เป็นสุข, ก่อให้เกิดรื่นเริงแม้ นับถือ ทวีคูณ, ทุกสิ่งที่ทำนั้น ควรตรอง, โดยแน่สุดทำนอง ที่รู้, สิ่งใดทำเป็นลอง ครึ่ง  ครึ่ง, สิ่งนั้นไม่ควรกู้ ก่อให้ เป็นจริง: พระนิพนธ์ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

     

พระราชกรณียกิจ

ผู้บังคับบัญชาประวัติความเป็นมาแผนผังหน่วยงานภารกิจหน้าที่เครื่องหมายราชการเกร็ดทหารเรือ

   
 
ภาพกิจกรรม ผบ.กฟก.๒
 
 
   
ผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการ กฟก.๒

หน่วยงานใน กฟก.๒

ผู้บังคับบัญชาระดับ ทร.
ผู้บังคับบัญชาระดับ กร.
.
ผู้บังคับบัญชาระดับ กฟก.๒

 
เบ็ดเตล็ด
 
RTN Offices
 ระบบบริหารงานใน ทร.
 Knowledge Management (KM)
 หมายเลขโทรศัพท์กองทัพเรือ
 สาระน่ารู้
 ภูมิปัญญาชาวเรือ
 เอกสารอ้างอิง ทร.
 ตำรา กฝร.
 ศัพท์ทหารเรือ
 เครื่องราชอิสริยภรณ์
 มาตราน้ำ
 คำกล่าวโอวาท
 บทเรียนจากสงครามทางเรือ
การเดินทาง
 สมุดหน้าเหลือง
 ตรวจสอบเที่ยวบิน
 Nok Air
 Air Asia
เที่ยวบินจากอู่ตะเภา
 รถไฟฟ้าใต้ดิน
 บริษัท ขนส่ง จำกัด
ข้อมูลรายวัน
 ราคาน้ำมัน
 ราคาทองคำ
 พยากรณ์อากาศ
 สลากกินแบ่งรัฐบาล
 สลากออมสิน
ข่าว
ข่าวในประเทศ
 เดลินิวส์ ฐานเศรษฐกิจ  
 ไทยรัฐ มติชนสัปดาห์  
 ข่าวสด เนชั่นสัปดาห์  
 คมชัดลึก อ.ส.ม.ท.  
 สยามรัฐ Bangkok Post  
 มติชน ThaitownUSA  
 ผู้จัดการ THAIPOST  
 บ้านเมือง THE NATION  
 แนวหน้า  
ข่าวต่างประเทศ
  CNN
  ABC NEWS
  TIME
  BBC NEWS
  MSNBC
  NEWSTATION
  NY TIMES
  USA NEWS
 
 
 
  ผู้เข้าชมเว็บไซต์
AmazingCounters.com
 
 
 
 
 

 

 ๒๑ ส.ค.๕๙ พล.ร.ต.สิทธิพร มาศเกษม ๓๑ .ค.๕๙ พล.ร.ต.สิทธิพร  มาศเกษม   ๑๒-๑๔ ก.ย.๕๙ พล.ร.ต.สิทธิพร  มาศเกษม ผบ.กฟก.๒
ผบ.กฟก.๒ นำกำลังพลและครอบครัว  ผบ.กฟก.๒ เป็นประธานในพิธี พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่และฝ่ายอำนวยการ
ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีวัดม่อนมะหินศิลาราม ประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพล ตรวจเยี่ยม ร.ล.สายบุรี และได้เข้าเยี่ยมคำนับ
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน และถวายสักการะ ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น พร้อมให้โอวาท พล.ร.ต.วรงกรณ์ โอสถานนท์ ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓
พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กับกำลังพลที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น ณ ฐท.พง. อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ ณ บก.กฟก.๒  
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  

 

   
ร.ล.เจ้าพระยา
๒๒-๒๙ ก.พ.๕๙ ร.ล. เจ้าพระยา จัดกำลัง ๒๐ เม.ย.๕๙ น.อ.กำจัด สมรรคนัฏ ๗ เม.ย.๕๙ ว่าที่ น.อ.กำจัด สมรรคนัฏ
พลร่วมรับการอบรมหลักสูตรป้องกันและ ผบ.ร.ล.เจ้าพระยา พร้อมกำลังพล ผบ.ร.ล.เจ้าพระยา พร้อมกำลังพล
ปราบปรามการการค้ามนุษย์ การใช้แรงงาน ร่วมทำกิจกรรมเนื่องในวันนอนกองนอนเรือ ร่วมทำบุญเรือครบรอบขึ้นระวางประจำการ
เด็ก แรงงานบังคับในทะเล ประจำปี งป.๕๙      (และมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ) (และมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ)
ณ โรงแรม ดีวารี จอมเทียน พัทยา ชลบุรี    
   

 

   
ร.ล.บางปะกง
๑๑ - ๒๕ ม.ค.๕๙ น.อ.ไวพจน์ วีระประเสริฐศักดิ์ ๑๑ มี.ค. ๕๙  ร.ล.บางปะกง ได้ส่ง ๑๙ ธ.ค.๕๘ ร.ล.บางปะกง
ผบ.ร.ล.บางปะกง ให้การสนับสนุนพิธีลอย กำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จัดกำลังพล จำนวน ๓๐ นาย
พวงมาลา งานวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวี ณ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ร่วมเดินเทิดพระเกียรติฯ
ที่เกาะช้าง ณ บริเวณเกาะลิ่ม อ.แหลมงอบ  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๑ หน้าเทศบาลเมืองชุมพร
 จ.ตราด(และมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ) (และมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ)  
     

   
ร.ล.กระบุรี
๒๕ ส.ค.๕๙ น.อ.อมรศักดิ์  ปัทมปราณี ก.ย.๕๙ น.อ.อมรศักดิ์  ปัทมปราณี ๑ ก.ย.๕๙ น.อ.อมรศักดิ์  ปัทมปราณี
 ผบ.ร.ล. กระบุรี พร้อมกำลังพล ผบ.ร.ล. กระบุรี เป็นประธานในพิธี ผบ.ร.ล. กระบุรี ให้การต้อนรับ
ร่วมทำบุญเรือครบรอบขึ้นระวางประจำการ ประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพล พล.ร.อ.นริส  ประทุมสุวรรณ  ผบ.กร.
ณ บนเรือ ร.ล.กระบุรี ทลท.กทส.ฐท.สส. ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้นตามวาระ ประธานในพิธีตรวจความพร้อมกำลังใน
  ณ บนเรือ ร.ล.กระบุรี ทลท.กทส.ฐท.สส. หมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารภัยทางทะเล กองทัพเรือ
    ณ บนเรือ ร.ล.กระบุรี ทลท.กทส.ฐท.สส.
     
   
ร.ล.สายบุรี
๓๐ มี.ค. ๕๙ น.อ.สุรกิจ โพธิ์งาม ผบ.ร.ล.สายบุรี ๘ เม.ย.๕๙  ร.ล.สายบุรี ๒๖ ก.ค.๕๙ ร.ล.สายบุรี
ได้ให้การต้อนรับคณะจาก รร.สบ.สบ.ทบ. เข้าร่วมฝึกผสม PASSEX กับ รับการตรวจสภาพยุทโธปกรณ์ของเรือ
 ในการเยี่ยมชมเรือและดูงานพื้นที่ ฐท.พง.ทรภ.๓ หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือสาธารณรัฐอินเดีย จาก เจ้าหน้าที่ ตส.กร.ประจำปีงป ๕๙
   (และมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ) ท่าเทียบเรือพังงา ฐท.พง.ทรภ.๓
     
     
     
   
ร.ล.นเรศวร
๑๖ ธ.ค.๕๘ น.อ.จักษวัฏ  สายวงศ์ ๒๙ ก.ย.๕๗  น.อ.ไพศาล  วงศ์เมฆ ๑๕ ธ.ค.๕๘ น.อ.จักษวัฏ  สายวงศ์
ผบ.ร.ล.นเรศวร กฟก.๒ กร. นำกำลังพล ผบ.ร.ล.นเรศวร เป็นประธานในพิธีประดับ ผบ.ร.ล.นเรศวร กฟก.๒ กร. นำกำลังพล
เรือ แข่งฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ภายใน เครื่องหมายยศและมอบของที่ระลึกที่ได้รับ ประจำเรือร่วมทำบุญเรือครบรอบ
ณ สนามฟุตบอลกองพันรถถัง พล.นย. การเลื่อนยศสูงขึ้น และย้ายบรรจุในตำแหน่งใหม่ ขึ้นระวางประจำการ พร้อมนิมนต์
    พระสงฆ์ถวายเพล
     
     
   
ร.ล.ตากสิน
๗ มี..๕๙ น..ชานินท์  ศรียาภัย   ๑๖ ก.พ.๕๙ น.อ.ชานินท์ ศรียาภัย ๗ ก.ค.๕๙ ร.ล. ตากสิน ให้การสนับสนุน
ผบ... ตากสิน ให้การต้อนรับคณะ ผบ.ร.ล. ตากสิน ให้การต้อนรับ ประกอบพิธีลอยอังคาร อดีต ผบ.กร.
 จากกฝร.กร ในโอกาสเข้ารับฟังบรรยาย พล.ร.ต.สิทธิพร มาศเกษม ผบ.กฟก.๒ บริเวณหน้าอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ของระบบอำนวยการรบระบบอาวุธ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการซ่อมทำ  
และรับชมการสาธิตการปฏิบัติงาน ของ ร.ล. ตากสิน ณ อรม.อร.  
ในห้องศูนย์ยุทธการของ ร.. ตากสิน    
     
   
 
 
 

       
   
                 

 Email: pop.kitkit@gmail.com

 

กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ๒๐๑๘๐

 Email: berkutsu49@gmail.com 

   

 Tel..72744, 72752